Zespół Badawczy

mgr Mateusz Sosnowski

Doktorant w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu.

Pomysłodawca Woodland Faded Heritage; specjalizuje się w archeologicznych badaniach powierzchniowych.


mgr Jerzy Czerniec

Doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Pomysłodawca Woodland Faded Heritage; specjalizuje się w analizach przestrzennych i archeologii krajobrazu.


dr hab. inż. Krystian Kozioł

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie.

Specjalizuje się w analizach Numerycznego Modelu Terenu.


dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK

Kierownik Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

Odpowiedzialny za analizy gleb i analizy krajobrazu.


dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK

Katedra Chemii Środowiskowej i Bioanalityki. Chemik analityk, specjalista w zakresie chemii środowiska.

Odpowiedzialny za analizę śladową w próbkach środowiska.


dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz

Adiunkt w Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego IA UMK w Toruniu.

Odpowiedzialna za analizy palinologiczne.


mgr Olaf Popkiewicz

Archeolog, specjalizujący się w poszukiwaniach zabytków, współprowadzący program telewizyjny “Poszukiwacze Historii”.