Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki (archeologia, paleobiologia, geomatyka), których łączy wspólny cel – odkrywanie przeszłości. Poszukujemy śladów ludzkiej bytności tam, gdzie wydaje sie ona nieobecna. Swoją uwagę skupiamy na borach w północnej części Polski, postrzegając je jako obszar, gdzie dowody na ludzką obecność zachowały się dzięki gęstym lasom. W naszej działalności stosujemy podejście interdyscyplinarne, by badać zagadnienia związane z osadnictwem na terenach leśnych północnej Polski. Wykorzystujemy metodę laserowego skanowania terenu (LIDAR), badania powierzchniowe, palinologiczne i pedologiczne. Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy metod , osiągneliśmy zadowalające wyniki badań dla nowych obszarów badań (o dlugim okresie zalesienia) w kontekście nauki o osadnictwie

Już w XX wieku., w badaniach nad archeologią osadniczą, zauważono, że oprócz badań terenowych, opartych na terenie archeologicznym, przeprowadzano badania z wykorzystaniem metod alternatywnych, takich jak archeologia lotnicza, badania geofizyczne i geochemiczne. Rozumiano również, że istnieje konieczność odwoływania się do dyscyplin w dziedzinie nauk o ziemi, jako kluczowych w badaniu przeszłej korelacji między kolonizacją a środowiskiem naturalnym (Jankhun 2004). W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w polskiej archeologii zarówno w kontekście wykorzystania nowoczesnych metod teledetekcji, jak i metod geofizycznych w badaniach prospekcyjnych (Pawleta, Zaplata 2015).Nowe techniki (LIDAR) ujawniają szereg potencjalnych obiektów archeologicznych na obszarach leśnych, które wcześniej były słabo rozpoznawane. Niemniej jednak zastosowanie analizy przestrzennej cyfrowego modelu terenu powinno być zawsze połączone z weryfikacją potencjalnych obiektów archeologicznych za pomocą badań terenowych, które ze względu na dostępność obszaru badawczego (obszary leśne) nie zawsze są możliwe. Porównanie wyników analizy modelu terenu z istniejącymi danymi z dziedziny nauk przyrodniczych może jednak ułatwić proces weryfikacji napotkanych obiektów.

M.S J.C.


Należy pamiętać, że wszystkie prawa są zastrzeżone dla autorów Woodlands Faded Heritage. Możesz przeczytać oryginalną treść w kontekście, w którym została opublikowana (pod tym adresem internetowym). Żadne inne użycie lub kopiowanie nie jest dozwolone bez pisemnej zgody autora.