Zespół Badawczy

mgr Mateusz Sosnowski

Doktorant w Instytucie Archeologii, UMK w Toruniu.


mgr Jerzy Czerniec

Doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.


dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz

Adiunkt w Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu.


dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK

Kierownik Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. 


dr hab. inż. Krystian Kozioł

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie.


dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki. Chemik analityk, specjalista w zakresie chemii środowiska.


mgr Olaf Popkiewicz

Archeolog, autor i współprowadzący program „Poszukiwacze Historii”.


mgr Wiesław Ochotny

Archeolog i fotograf, założyciel All In White Photography.


Należy pamiętać, że wszystkie prawa są zastrzeżone dla autorów Woodlands Faded Heritage. Możesz przeczytać oryginalną treść w kontekście, w którym została opublikowana (pod tym adresem internetowym). Żadne inne użycie lub kopiowanie nie jest dozwolone bez pisemnej zgody autora.