Zespół Badawczy

Mateusz Sosnowski

Doktorant archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Pomysłodawca projektu Woodlands Faded Heritage.


Jerzy Czerniec

Doktorant archeologii w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie;

Pomysłodawca projektu Woodlands Faded Heritage.


dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz, prof UMK

Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Instytut Archeologii UMK w Toruniu.


dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu.


dr hab. inż. Krystian Kozioł

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie.


dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki , Wydział Chemii UMK w Toruniu.


Olaf Popkiewicz

Archeolog, Autor oraz współprowadzący program telewizyjny „Poszukiwacze Historii”.


Należy pamiętać, że wszystkie prawa są zastrzeżone dla autorów Woodlands Faded Heritage. Możesz przeczytać oryginalną treść w kontekście, w którym została opublikowana (pod tym adresem internetowym). Żadne inne użycie lub kopiowanie nie jest dozwolone bez pisemnej zgody autora.